Kázání


Player needs JavaScript turned on.

Titulek Písmo Mluvčí Datum Série
Za koho mě máte vy? Lukáš 9:10 Petr Šedý (CB Kutná Hora) 26. 3. 2017 Kázání
Marie Lukáš 10:38-42 Petr Štěpán 12. 3. 2017 Kázání
Ozeáš Ozeáš 1-3 Mirek Kliment (AC Čáslav) 26. 2. 2017 Kázání
Boží zmocnění Marek 11:27-33 Pavel Prchal 19. 2. 2017 Kázání
Křesťan a křeslo Jan 15:4-8 Vladimír Horský 12. 2. 2017 Kázání
Láska bez přetvářky Jan 4:12 Michal Prachař 5. 2. 2017 Kázání
Učednictví Jan 1:35-43 Vladimír Horský 29. 1. 2017 Kázání
Hospodin je náš bůh Jozue 24:15-18 Petr Štěpán 22. 1. 2017 Kázání
Nepřizpůsobujte se tomuto věku Římanům 12:1-2 Pavel Paulus 15. 1. 2017 Kázání
Nové srdce Ezechiel 37:26 Vladimír Horský 8. 1. 2017 Kázání
Pozvání na svatbu Zjevení Janovo 19:6-21:7 Vladimír Horský 18. 12. 2016 Kázání
Podobenství o hostině a svatebním šatu Matouš 22:1-14 Petr Štěpán 4. 12. 2016 Kázání
Podobenství o družičkách Matouš 25:1-13 Vladimír Horský 27. 11. 2016 Kázání
O evangelizaci a misii Matouš 5:13-16 Vladimír Horský 20. 11. 2016 Kázání
Proč slavíme večeři páně 1. list Korintským 11:17-34 Vladimír Horský 13. 11. 2016 Kázání
Ježíšův služebník Galatským 2:19-20 Vladimír Horský 6. 11. 2016 Kázání
Žalm 100 Žalmy 100 Radek Novák 30. 10. 2016 Kázání
Plním Boží vůli? Žalmy 143:10 Vladimír Horský 24. 10. 2016 Kázání
Uzdravení malomocného Matouš 8:1-4 Vladimír Horský 17. 10. 2016 Kázání
Psáno do prachu Jan 8:1-11 Vladimír Horský 9. 10. 2016 Kázání