Kázání


Player needs JavaScript turned on.

Titulek Písmo Mluvčí Datum Série
Daniel Daniel 1:1-20 Vladimír Horský 20. 5. 2018 Kázání
Hloupý kdo dává... 1. list Korintským 1:25 Jan Talán 13. 5. 2018 Mýty dnešní doby
Máš právo na štěstí ?! Římanům 8:5-16 Pavel Prchal 29. 4. 2018 Mýty dnešní doby
Ovládání Galatským 5:23 Michal Krchňák 22. 4. 2018 Kázání
Boží slovo Lukáš 24:1-46 Michal Prachař 8. 4. 2018 Kázání
Ježíš má moc změnit tvůj život Marek 16:16-25 Libor Trousil 25. 3. 2018 Kázání
Boží plán a naděje Jeremjáš 19:3-6 Libor Waszniowský 18. 3. 2018 Kázání
Sourozenci 1. Mojžíšova 4:1-16 Jan Talán 11. 3. 2018 Kázání
Neboj se: Jozue Jozue 7:2-26 Michal Prachař 4. 3. 2018 Kázání
Nebojte se: Jákob 1. Mojžíšova 45:25-46:7 Petr Štěpán 25. 2. 2018 Kázání
Nebojte se: Izák 1. Mojžíšova 26:1-35 Lukáš Beránek 18. 2. 2018 Kázání
Vlažná církev Zjevení Janovo 3:15-20 Vladimír Horský 11. 2. 2018 Kázání
Nebojte se 2: Abram 1. Mojžíšova 15:1-6 Pavel Prchal 4. 2. 2018 Kázání
Pokání Žalmy 51 Přemek Pýter 28. 1. 2018 Kázání
Neboj se 1: Genesis 1. Mojžíšova 3:1-13 Jaroslav Kuncíř 21. 1. 2018 Kázání
Netrapte se Filipským 3:6 Michal Prachař 7. 1. 2018 Kázání
Josefova poslušnost a zlatá žíla v kameni Matouš 1:18-2:23 Pavel Paulus 31. 12. 2017 Kázání
Jan Křtitel Lukáš 3:1-4 Vladimír Horský 10. 12. 2017 Kázání
Dobrý pastýř Jan 10:1-18 Vladimír Horský 12. 11. 2017 Kázání
Výchova dětí Přísloví 22:6 Michal Prachař 5. 11. 2017 Kázání